Nic se neboj! Já jsem První i Poslední. Živý.
Byl jsem mrtev, a hle jsem živ na věky věků. (Zj 1,17c – 18)

 

Milí přátelé,
přeji vám, ať láska zmrtvýchvstalého Ježíše
zaplní vaše srdce, naplní vás radost a pokoj.
Ježíš říká jasně: „Neboj se, …“, proto se nebojme, obraťme se k nejvyššímu.
V něm mám přeci naději, lásku i život.
Užijte si tyto krásné svátky v klidu a pokoji se svými nejbližšími.
Hezké VELIKONOCE VÁM přeje Jiří MALIŇÁK