Osvojování nových návyků je pro spoustu lidí velmi problematickou činností. Sami jistě znáte situaci na přelomu roku, kdy si každý dává své osobní novoroční předsevzetí. První dva měsíce jsou poté posilovny narvané k prasknutí, ovšem postupně zájmu ubývá a počátkem března už cvičí opět pouze stálí členové klubu. Jak si tedy udělat z nového návyku běžnou rutinu?

Proč se vzdáváme?

K nejčastějším problémům, které mají v mnoha případech podíl na následném neúspěchu, patří nevhodně zvolená podoba návyku. Lidé si stanovují příliš složité a velké kroky a berou si na svá bedra moc věcí najednou. Příkladem může být třeba snaha zhubnout, jíst zdravě a do toho ještě zaběhnout denně deset kilometrů.

Vidina ne zrovna jednoduchého úkolu nás poté vede k utíkání od návyku, dělání nepodstatných věcí, tedy prokrastinaci a následnému vzdalování se od předem vytyčeného cíle.

Jak proměnit svůj cíl v realitu

Jak se vydat na správnou cestu a vytrvat na ní? Základem je začít pouze s jedním krokem, na který se budete moci naplno soustředit a od kterého vás nebude vyrušovat deset dalších věcí. Poháněcím elementem, který vás udrží na vaší cestě, je pevná vůle a opravdu silná motivace, jenž vás požene k naplnění cíle.

Stanovte si jeden jednoduchý a měřitelný cíl. Přesně si jej pojmenujte, sepište na papír a umístěte na viditelné místo. Tím, jak budete postupně plnit vaše úkoly, zapisujte si jednotlivé pokroky, abyste se kdykoliv mohli ohlédnout zpět a uvědomit si svůj progres, který vás může motivovat do dalších fází. Největší chyba, které se můžete dopustit, je začít s obtížností, která vás bude odrazovat. Zvolte si takovou, kterou bez problémů zvládnete a která vás bude těšit. Později ji můžete postupně ztěžovat, ale tou dobou už budete mít svůj návyk více zažitý.

Pro omezení výmluv typu “teď nemůžu, musím udělat tohle a tamto”, doporučuji stanovit si přesnou dobu, ve které se budete návyku věnovat a ten tak bude mít vždy svůj pevně daný čas.

Sdílejte své postupy s kamarády! Čím víc lidí budete o vašem snažení informovat, tím těžší pro vás bude se vzdát a sejít z cesty. Může vás překvapit fakt, že mnoho lidí by třeba chtělo dosáhnout podobného cíle, ale stále se nemohou rozhýbat a přejít do akce. Jakmile se dozvědí o tom, že jste se vrhli do plnění stejných cílů, často do toho půjdou s vámi a vy získáte skvělou motivaci navíc.

Na co si dát pozor

Minimálně prvních třicet dní buďte opravdu velmi důslední a dodržujte nastavený plán. Jedná se o nejkritičtější dobu, ve které mnoho lidí otočí a vzdá se, vytrvejte a zařaďte se mezi ty úspěšnější!
Po měsíci se již návyk osvojí, dostane se vám do podvědomí a děláte ho zcela automaticky, bez jakéhokoliv přemlouvání.

Nepodléhejte emocím. Určitě přijdou chvíle, kdy to budete mít chuť vzdát a se vším praštit nebo naopak budete dosahovat nadprůměrných výsledků a dostanete se do euforie.

Udržujte si pokud možno pozitivní přístup, užívejte si postupné osvojování jenotlivých návyků a nezapomeňte, že nikdy není pozdě začít.

Hezký den s vašimi novými osvojenými návyky vám přeje

Jiří Maliňák

p.s. Budu rád, když se podělíte o to, který návyk se vám podařilo osvojit.