Požehnané Vánoční svátky, radost z narození našeho spasitele Ježíše Krista
a v roce 2024 vše dobré, pevné zdraví, dostatek spokojenosti 
a velkou dávku Božího požehnání. 
Děkuji Vám za projevenou důvěru a už teď se těším
na další spolupráci s Vámi.
Váš parťák Jiří Maliňák

PF 2024

PF 2024

PF 2024

PF 2024