Milí přátelé, dnes se budeme bavit o MLM nebo-li síťovém marketingu.

Víte o tom, že ho děláme defacto všichni ?
Možná si to ani neuvědomujeme, ale v našem v podvědomí to tak je. Pojďme se na to podívat detailněji.

Význam slov

Každé slovo má svou energii, svou váhu. Je to zkrátka „zbraň“. V naší hlavě (mozku) máme ke každému slovu přiřazeny určité představy (zažili jsme s ním nějakou zkušenost) a vytváří nám v mysli barvité obrazy a pocity.

A jaké pocity a obrazy ve vás vyvolá slovo MLM ? Vnímáte ho jako hrozbu, nezájem nebo jako příležitost ?

Pro jednoduchost budu místo slova MLM používat výraz „síťový marketing“. Ještě před několika lety jsem „síťový marketing“ vnímal jako podvod, pyramida, letadlo. Jako něco špatného, manipulujícího, nezdravého. Tyto názory jsem získal v 90-tých letech, kdy jisté společnosti oslovovali lidi na ulici slovy: „Chceš zhubnout?“ „Zeptej se mě jak!“. Svůj názor jsem změnil, když jsem potřeboval pro své zdraví produkt, který bylo možné koupit jen v síti MLM. Díky tomu jsem se seznámil s lidmi, kteří jsou silně motivováni a zajímají se o osobní rozvoj. Pochopil jsem, že „síťový marketing“ je především o práci na sobě, práci se sny, vizemi a cíli. Produkty jsou nástrojem, ale hlavním produktem jsem já sám.

Děláme ho všichni

Podívejme se nyní krátce do minulosti. „Síťový marketing“ je postaven na doporučování věcí a služeb, které fungují a kterým věříte. Je to věc, která je stará jako lidstvo samo. Jedná se o nejúčinnější reklamu na světě, doporučování ústní formou.

Ukažme si to na příkladu.

Když se zmiňujeme svým přátelům, kamarádům či známým, kde jsme se dobře najedli či napili, dostali slevu na nějakou službu či kam se chodíme nakupovat potraviny. I my jsme součástí MLM. Akorát o tom možná nevíme a nemáme z toho žádný příjem. Doporučujeme rádi pro ten úžasný pocit, že pomáháme ostatním. Upřímně, doporučit známému zboží, které jsem vyzkoušel a důvěřuji mu, je v pořádku. Děláme to ostatně denně – před známými, rodinou. Možná někdo má problém v oné hraně „upřímného doporučení“. Záleží na tom, zda je člověk prodejný a tlačí na pilu jenom proto, že mu z toho kápne provize. Nebo jako správnému obchodníkovi jde o dlouholetou spolupráci s partnery a zákazníky.

Od výrobce k zákazníkovi

V běžné obchodní síti putuje zboží od výrobce k zákazníkovi přes řadu distributorů. Což zvyšuje cenu produktu pro zákazníka.

Ukažme si to na výrobě parfémů.

Parfémista vymyslí vůni a buď ji začne vyrábět sám nebo ji prodá výrobci. Ten zaplatí za výrobu a prodá hotové výrobky velkoobchodníkovi, který zajistí dopravu
a distribuci do velkoobchodních skladů. Z velkoobchodů se prodává do maloobchodů. Ty k ceně připočítají předchozí náklady a zaplatí reklamu a marketing, aby se o výrobku vůbec někdo dozvěděl. Cena reklamy a marketingu zvýší cenu o desítky procent, někdy dokonce až o 40%. U každého článku se cena ještě zvýší o daně jako DPH, silniční a spotřební daň, …

Síťování“ tuto cestu zkracuje na výrobce -> MLM partnera -> zákazníka. Tím odpadnou náklady  na distribuci, nejsou žádné kamenné prodejny, žádné fixní platy prodavačů, …

Díky doporučování, nejúčinnější reklamě, zmizí zejména drahá reklama a marketing. „Síťový marketing tedy znamená cestu od výrobce přímo k zákazníkovi. Ušetřené peníze z tradičního řetězce se pak rozdělí mezi jednotlivé poradce, které kromě dobrého pocitu za doporučování, systém odmění ještě finančně.

Závěr

Síťový obchod je nejlepší prostředí pro spojení osobního rozvoje a peněz. Naučí vás pracovat s vizemi, cíly, jak pracovat s penězi, jak překonávat překážky, svou komfortní zónu.
Svatá Terezi říkávala: Nechtěj v životě mít lehčí břemena, ale chtěj silnější záda.

Hezký den VÁM přeje

Jiří Maliňák

Použitá literatura:

  • LR magazín