Touha po úspěchu motivuje k aktivitě velkou část z nás, nicméně jen
málo lidí je skutečně úspěšných. Toto konstatování sice nevyznívá příliš
optimisticky, ale ve skutečnosti je v něm obsaženo mnoho pozitivního.
Úspěchu totiž dosáhnout lze, jde jen o to jak.

Úspěch nejsou žádná kouzla, stačí si jen ujasnit  několik věcí

Proč mnozí lidé nedosáhnou úspěchu? Důvodů je hned několik. Především si často nedokáží sami definovat, co se vlastně za slovem „úspěch“ skrývá. Možná si kladete otázku jak uspět, ale ve skutečnosti nevíte proč. „Být úspěšným“ je v tomto případě nejasná představa, která míří někam do vzdálené budoucnosti. Zkuste si nejprve promyslet, proč vlastně chcete uspět.

Dále si stanovte konkrétní cíle, což ovšem nemusí být tak jednoduché, jak by se mohlo zdát. V tomto ohledu nicméně existuje několik pomůcek, mezi něž patří i tzv. SMART metoda. Slovo „SMART“ je akronymum složené z anglických slov Specific, Measurable, Attainable, Realistic a Time-bound. Jedná se tedy o pomůcku, která Vám má vždy a všude připomínat, že každý cíl by měl být konkrétní, měřitelný, dosažitelný, realistický a ohraničený v čase.

Samozřejmě, že ničeho nedosáhnete bez odpovídajícího činu.
Teoretizovat o úspěchu můžete donekonečna, ale nenásleduje-li skutek, nic se nezmění. Mějte vždy na paměti, že nikdo není dokonalý. Proto nehraje žádnou roli, pokud na cestě k cíli občas „padnete“, klíčové je znovu vstát a nevzdat se.

V úvodu našeho článku jsme uvedli, že mnozí lidé vlastně ani nevědí, co se za slovem „úspěch“ skrývá, ani to, proč chtějí uspět. Co to tedy vlastně je?
Úspěch je pozitivní výsledek snahy jednotlivce nebo skupiny o dosažení určitého cíle. Úspěchem může být např. smysluplná pracovní aktivita s možností kariérního postupu, náležité finanční ohodnocení, ale zároveň dostatek času na svou rodinu
a koníčky. To vše v sobě snoubí např. multi-level marketing (MLM), který může být tou pravou cestou k úspěchu!
A jaký úspěch chcete zažívat vy?
Čekám na vaše zavolání.

Hezký den a mnoho úspěchů VÁM přeje

                                                                  Jiří Maliňák