Všechny společnosti, které fungují na principu MLM, kladou největší důraz na produkt či službu.
Je to pochopitelné. Je prvním a nejdůležitějším základním kamenem, neboť všichni, kteří přijdou do kontaktu s MLM společností poprvé, se většinou seznámí právě přes produkt či službu.
A právě výborný produkt či služba jejich zájem o další produkty prohloubí.

Nejlepší produkt

Nejlepším produktem, který systém MLM nabízí je možnost tvorby pasivního příjmu (více o tom píšu zde)  či „možnost vlastního podnikání“.
To, co lidé v současnosti skutečně hledají, je víc než jen dobrý produkt – je to šance na lepší život (šance na změnu). Právě v dnešní, zrychlené (digitální) době je tato potřeba nadmíru pochopitelná. Ten, kdo touží po změně, bude hledat opět a znova. Je všeobecně známo, že MLM znamená především naději a šanci.

Co ve skutečnosti MLM přináší?

 1.  vlastní produkt (ať už je to kosmetika, potravinový doplněk či nějaká služba klientovi)
 2.  možnost dalšího příjmu (vlastní prodej plus příjem ze skupiny)
 3.  šance na vlastní podnikání (MLM můžeme přirovnat k jisté formě obchodu)

Abychom v MLM uspěli, je zapotřebí se touto myšlenkou zabývat,
porozumět ji a být připraven ji předávat dále.
Krásně to bylo vidět např. ve filmu „Pošli to dál“.  Více zde.

Motor – spouštěč událostí

Zig Ziglar prohlásil:
V životě můžete získ at všechno, co budete chtít, když budete pomáhat druhým lidem,
aby dostali to, co si přejí oni.

Tato věta je hnacím motorem MLM. Akcí (činem) dáváme do pohybu motor,
který nás povede k našemu cíli. Úspěch v rámci MLM tvoří tzv. „sponzoring“ (zapojení dalších lidí).
Při „sponzoringu“ nejde jen o navázání nových kontaktů, ale též o zjištění, co lidé skutečně chtějí a předání podnikatelského poselství, díky kterému mohou dosáhnout toho, po čem v životě touží (tzn. splnění jejich snů a cílů).

Podstatné je, že vytváříme prostředí, ve kterém s pomocí našich kolegů a jejich nasazení bude běžet
motor našeho stroje. Základním prvkem naší podnikatelské myšlenky je vytvořit nový lidský potenciál,
který je podporovaný, aby si našel svoji vlastní cestu a zrealizoval si svoje sny.

Co tato podnikatelská příležitost znamená?

 1. V prvé řadě je to svoboda. Nemusíte řešit výplatní pásky, protože bonusy (odměny) vyplácí firma každý měsíc jednotlivým partnerům na účet.
 2. Možnost mezinárodní spolupráce (všude tam, kde MLM firma působí).
 3. Jste pánem svého času (jste sám sobě šéfem).
  Nikdo vám neříká, co a jak máte dělat.
 4. Celoroční působení (na rozdíl např. od koupaliště či sjezdovek, které jsou čistě sezónní záležitostí).
 5. Není potřeba velkého kapitálu.
 6. Možnost podnikat i při zaměstnání jako tzv. „vedlejška“.
 7. Speciální vzdělávací programy.

Více o výhodách „svého“ MLM píšu zde.

A co si myslíte o MLM podnikatelské příležitosti VY?
Napište mi svůj názor.
Těším se na vaše komentáře.

Jiří Maliňák

Použitá literatura:

 • MLM magazín firmy LR
 • Poissant CHarles-Albert, Godefroy Christian Jak myslí milionáři